De toekomst van het waterbeleid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid vindt het belangrijk dat ook lokale besturen en sectoren mee denken. In 2017 informeerden we met een enquête en workshops naar jullie suggesties over de prioriteiten voor het waterbeleid. Drie thema’s daaruit willen we nu we verder uitspitten: 1. Diffuse verontreiniging 2. Waterschaarste en droogte 3. Sensibiliseren en gedragsverandering

Kies een thema

Jullie inbreng

 

Het traject

Water is een zaak van iedereen. Daarom startte de CIW een participatietraject waarin ze lokale besturen en doelgroepen de kans geeft mee te denken over de toekomst van ons waterbeleid en bij te dragen aan de derde waterbeleidsnota. Het traject omvat verschillende fasen.